İzohips, izobat ve izoterm nedir?

izohipsİzohips nedir?

İzohips genel olarak eş yükselti eğrisi anlamına gelmektedir. İzohips haritalarda bir yerin yükseltisini diğer yerlere göre belirlemeye ve karşılaştırmaya yardımcı olur.

izohips eğrileri birbirini kesmeyen içe kapalı olan eğrilerdir.
İçerdeki eğriler dışardaki eğrilerden yükseği gösterir.
Eş yükselti eğrilerinin yükselti farkları birbirine eşittir.
İzohipslerin birbirine yakın geçtiği yerler dik yerleri seyrek geçtiği yerler dik olmayan eğimi az olan yerleri gösterir.
Aynı olan bir izohips çizgisi üzerinde bulunan bütün yerlerin yükseltisi aynıdır.
Birde eş yükselti eğrisi olmayan dağların dorukları nokta halinde gösterilir.
İzohips kavramlarından birisi olan Equdistance izohipslerin yükselti farklarının eşit olması demektir.

izotermİzobat nedir?

İzobat eğrileri ise izohipsin özellikleri ile neredeyse aynı olup izohipsler yükseltiler ile ilgili iken izobatlar derinlikler ile ilgilidir. Yani deniz ve göllerin derinliklerini gösteren eğrilerede izobat denir.

İzoterm nedir?

Eş sıcaklık eğrisi anlamına gelir. Bir eğrinin geçtiği bütün yerlerdeki sıcaklık değerleri aynıdır.

www.onedirbunedir.com

İLGİNİ ÇEKEBİLİR:  Iq seviyeleri nelerdir?

Yorum yapın