Osmanlının 3.Padişahı I.Murad (Murad Hüdavendigar)(1362-1389)

Sultan 1.Murat 1326 yılında Bursada doğmuştur.
Osmanlı İmparatorluğu’nun 3.Padişahıdır.
Şimdi gördüğüm kadarıyla Orhan Gazi’de aynı tarihte Osman Gazinin ölümü nedeniyle tahtta çıkmıştır. Sultan Murat dedesinin öldüğü, babasının tahtta çıktığı yıl dünyaya gelmiştir.
Sultan Murat’ın annesi Bizans tekfurularından birisinin kızı Nilüfer Hatun’un  yada asıl adıyla Holofira’nın oğludur.
Dış yapı özelliklerinde, uzun boylu, büyük burunlu, iri vücutlu bir padişah olarak yazılmaktadır.
Hüdevendigar’ın anlamı Amir ve Hakim anlamına gelen farsça bir isimdir. Ayrıca Hükümdar ve Bey anlamınada gelmektedir.
Sultan Murat 1362 yılında Orhan Gazi’nin ölümü üzerine tahtta geçmiştir.
Sultan Murat tahtta geçmeden 3 yıl önce abisi Süleyman Paşa bir sürek avında ölmüştür. Eğer Süleyman Paşa o sürek avında ölmese idi belkide 3.Padişah olarak Süleyman Paşa tahta geçebilirdi. Çünkü Sultan Murat Bursa’da görev yaparken Süleyman Paşa Batı tarafta daha faal görevlerde bulunuyordu.
Sultan Murat’a ilk eğitimini  annesi tarafandan daha sonra ise Bursadaki medreselerce ilim ve sanat öğrenmiştir.
Çoğu kaynakta Sultan Murat’ın nazik, kamil, alim ve sanatçıya hürmet eden, insanlara karşı şevkatli biri olarak anlatılmıştır.
Bazı kaynaklarda Bizans kiliselerinin 1.Murat’a kafir ve isa düşmanı diye söz ettiği söylenmektedir.
Çoğu kaynaklarda Sultan Murat’ın hristiyanlara kendi hükümdarlarından daha iyi davrandığı dile getirilmektedir.
Sultan Murat’ın bütün kardeşlerini boğdurarak öldürtmuştur.

Savcı Bey Olayı;
Sultan Murat’ın oğlu olan Savcı Bey babasının Bizans imparatoru ile birlikte çıktığı bir Anadolu seferi sonrasında Bizansta imparator adaylarının taht kavgaları sonucunda Savcı beyde bundan etkilenerek
Henüz 14 yaşında iken adına hutbe okutarak babasının yerine hükümdar olduğunu ilan etmiştir.
Bu durum öğrenen Murat Hüdavendigar hemen rumeliye geçmiş ve burada Savcı Bey ve biznsta imparatorluğunu ilan eden Andronikos’un komutasındaki orduyu yenmiştir.
Savcı Bey Sultan Murat tarafından gözlerine mil çekilerek kör edilmiş, daha sonra ise sinirini alamayıp Savcı Beyi boğdurarak idam ettirmiştir.

DevamıOsmanlının 3.Padişahı I.Murad (Murad Hüdavendigar)(1362-1389)

Exit mobile version